Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης για Διοικητικούς Υπαλλήλους (στο Ρέθυμνο) με θέμα: "Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο"

 

 

Ανακοίνωση:

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης και παράταση προθεσμίας δήλωσης για συμμετοχή στην Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης για Διοικητικούς Υπαλλήλους (στο Ρέθυμνο) με θέμα: "Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο"


Έναρξη Πέμπτη 15/2/2024 και ώρα 10:30 - 12:00

Ημερομηνίες διεξαγωγής (την ίδια ώρα) :
15/2,   19/2,   22/2,   26/2,   29/2   και   4/3

Για δηλώσεις συμμετοχής : https://docs.google.com/forms/d/1cPGYqF8Lj3zg5ZX7a9Y0BTRx3cFBgIjAH3PU2inbBCk/edit

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως Δευτέρα 12/02/2024 και ώρα 15:00

Ενότητες εστίασης: 

1) Συγκρούσεις: Θεωρητικά Στοιχεία (ορισμός, στάδια, αιτίες)

2) Τεχνικές Διαχείρισης

3) Πρακτικές εφαρμογές και αναστοχασμός.

Χώρος διεξαγωγής:     ΚΔΑΠ (κάτω από τη λέσχη, δίπλα στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών).

Φορέας Υλοποίησης:  Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης - Ρέθυμνο

 

Αφίσα Σεμιναρίου min