Καλώς ήρθατε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
Πανεπιστημίου Κρήτης

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και υποστήριξη σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.

Στήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών
με αναπηρία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές.

Γραμμή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης

Γίνε κι εσύ Εθελοντής Φοιτητής!

Είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχεις ελεύθερο χρόνο και θέλεις
να προσφέρεις, να βοηθήσεις κάποιον που έχει ανάγκη, στην πόλη που φοιτάς, αλλά δεν ξέρεις πώς;

Προσφερόμενες Υπηρεσίες από το
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική

 • Η ατομική συμβουλευτική είναι μια διαδικασία μεταξύ του ειδικού ψυχικής υγείας (ή πιο συγκεκριμένα, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου ψυχικής υγείας) και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτόν.
 • Η ομαδική συμβουλευτική αφορά συναντήσεις οκτώ ως δώδεκα ανθρώπων με ένα ή περισσότερους ειδικούς ψυχικής υγείας για να μιλήσουν γι αυτό που τους απασχολεί.

Στήριξη ΑμεΑ

Δεσμευόμαστε από το Άρθρο 21, Παρ. 6. του Συντάγματος της Ελλάδος: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»

Προσπαθούμε να αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε οι φοιτητές με αναπηρία να μπορέσουν με τον καλύτερο τρόπο να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών τους.

Εθελοντισμός

Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσφοράς υπηρεσιών και εθελοντικής δράσης στην πανεπιστημιακή ή την ευρύτερη κοινότητα.

Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι έντονο. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 300 φοιτητές έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε συνεργαζόμενους φορείς.

 

 

Σχετικά με το Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (166η /24-05-02) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τον κώδικα δεοντολογίας του Κέντρου ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ιδρύματος.

Λειτουργούν δύο παραρτήματα του Κέντρου, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Ηράκλειο. 

Το Κέντρο στελεχώνεται από μόνιμους ή με σύμβαση διοικητικούς υπαλλήλους ( ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους) και εποπτεύεται από πενταμελή Eπιστημονική Eπιτροπή, ενώ διοικητικά ανήκει στην Πρυτανεία του ιδρύματος. Για την επίτευξη των στόχων του, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών επιδιώκει τη συνεργασία με ακαδημαϊκούς συμβούλους και άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος. Συνεργάζεται, επίσης, με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας των πόλεων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ), τηρεί αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου για οτιδήποτε αφορά τον ακαδημαϊκό κύκλο φοίτησης κάθε φοιτητή/τριας του Π.Κ, ακολουθώντας το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR), περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι είναι το GDPR (ΓΚΠΔ);
Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Βασικός στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών είναι να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Να προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και υποστήριξη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και σε προβλήματα προσαρμογής.
 2. Να προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης βοηθώντας τους φοιτητές στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, στον ακαδημαϊκό και τον προσωπικό τους χώρο.

Τα προγράμματα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύσσουν: την αυτογνωσία, την αυτοαποτελεσματικότητα, την αυτοσυγκράτηση, την ενεργοποίηση σε θέματα σταδιοδρομίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να έχουν την μορφή ομαδικών θεματοκεντρικών παρεμβάσεων σε χώρους όπως εστίες ή φοιτητικά στέκια, ή την μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διάφορα θέματα...

Πλήρες κείμενο

 • Να στηρίζει τους φοιτητές για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αναπτυξιακές ανάγκες τους, μέσα από την καλλιέργεια ακαδημαϊκών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων.
 • Να προσφέρει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις:
  • δυσκολίας προσαρμογής σε ένα νέο τρόπο ζωής,
  • δυσκολιών σε φιλικές, οικογενειακές ή ερωτικές σχέσεις
  • δυσκολιών συνέχισης φοίτησης
  • προβλημάτων μοναξιάς, άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή διαταραχών του ύπνου
  • προβλημάτων διαχείρισης χρόνου, λήψης αποφάσεων, αδυναμίας συγκέντρωσης, μειωμένης απόδοσης, έλλειψης ενδιαφέροντος.
 • Να συμβάλλει στον τομέα της πρόληψης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης (συγγραφή και διανομή φυλλαδίων, ομιλίες κ.α.)
 • Να γίνει αρωγός στην προσπάθεια ενεργούς εμπλοκής των φοιτητών στην κοινότητα, με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών και τη διεξαγωγή forum για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των μελών της ευρύτερης κοινότητας σε κοινωνικά προβλήματα.
 • Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές.
 • Να διενεργεί μελέτες και να αναπτύσει ποικίλες δραστηριότητες που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών καθώς επίσης την ανάδειξη και αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων.

1490

Συμβουλευτική Φοιτητών


680

Στήριξη ΑμεΑ


474

Εθελοντικές Δράσεις


Τα μέλη της ομάδας μας

 • Επιστημονική Επιτροπή
  Άκης Γιοβαζολιάς

  Θεόδωρος
  Γιοβαζολιάς

  Πρόεδρος

  Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας (Συμβουλευτική Ψυχολογία) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών


  28310-77520

  giovazot_AT_uoc.gr

  Παναγιώτης Μπίτσιος

  Παναγιώτης
  Μπίτσιος

  Διευθυντής

  Καθηγητής Ψυχιατρικής του Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς της Ιατρικής Σχολής


  2810-394610

  pbitsios_ΑΤ_med.uoc.gr

  Κατερίνα Κούτρα

  Κατερίνα
  Κούτρα

  Μέλος

  Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών


  28310-77578

  kkoutra_ΑΤ_uoc.gr

  Αγγελική Μουζάκη

  Αγγελική
  Μουζάκη

  Μέλος

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής


  28310-77606

  amouzaki_ΑΤ_edc.uoc.gr

  Γεώργιος Μανωλίτσης

  Γεώργιος
  Μανωλίτσης

  Μέλος

  Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής


  28310-77665

  gmanolitsis_ΑΤ_edc.uoc.gr

 • Επιστημονικό Προσωπικό/Μέλη Παραρτήματος Ηρακλείου
  Αρχοντάκη Αριάνα

  Αριάνα
  Αρχοντάκη

  Μέλος ομάδας
  στήριξης φοίτησης

  Κοινωνιολόγος,

  Στήριξη ΑμεΑ


  2810-394880

  ariana_AT_uoc.gr

  Πόπη Βλαστού

  Πόπη
  Βλαστού

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη

  Ψυχολόγος  2810-393652

  k.vlastou_AT_uoc.gr

  Ράνια Καπελλάκη

  Ράνια
  Καπελλάκη

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη

  Ψυχολόγος  2810-394886

  kapellaki_AT_uoc.gr

  Πέπη Λυγερούδη

  Πέπη
  Λυγερούδη

  Μέλος ομάδας
  στήριξης φοίτησης

  Κοινωνική Λειτουργός,

  Στήριξη ΑμεΑ


  2810-393653

  p.lygeroydi_AT_uoc.gr

  Άννα Μαρία Καλαϊτζάκη

  Άννα Μαρία
  Καλαϊτζάκη

  Διοικητική
  Υποστήριξη

  2810-394885

  amkalaitzaki_AT_uoc.gr

  Άννυ Κυρικλάκη

  Άννυ
  Κυρικλάκη

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη

  Ψυχολόγος
  2810-393654

  akyriklaki_ΑΤ_uoc.gr

  Δέσποινα Παπαδάκη

  Δέσποινα
  Παπαδάκη

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη

  Ψυχολόγος
  2810-393655

  d.papadaki_ΑΤ_uoc.gr

 • Επιστημονικό Προσωπικό/Μέλη Παραρτήματος Ρεθύμνου
  Μαρίνα Κρητικού

  Μαρίνα
  Κρητικού

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη


  Ψυχολόγος


  28310-77984

  m.kritikou_AT_uoc.gr

  Σμαργιανάκη Μαρία

  Μαρία Σμαργιανάκη

  Μέλος ομάδας
  στήριξης φοίτησης,
  Ψυχολογική
  Υποστήριξη

  Ψυχολόγος


  28310-77982

  mariasmargianaki_AT_uoc.gr

  Χαμηλάκη Ειρήνη

  Ειρήνη
  Χαμηλάκη

  Μέλος ομάδας
  στήριξης φοίτησης,
  Διοικητική
  Υποστήριξη

  Κοινωνιολόγος


  28310-77979

  chamilaki_AT_uoc.gr

  Ειρήνη Μπαρουξή

  Ειρήνη
  Μπαρουξή

  Ψυχολογική
  Υποστήριξη  Ψυχολόγος


  28310-77981

  eibarouxi@uoc.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Συμβουλευτική Φοιτητών

Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
Κτίριο Φοιτητικού Κέντρου, πάνω από το Εστιατόριο

2810-394885/394886


Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
Κτίριο Φοιτητικού Κέντρου, πάνω από το Εστιατόριο

2810-393653/394880


hskf_AT_uoc.gr


Η Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο εξυπηρετείται από τις λεωφορειακές γραμμές "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ" και "ΙΤΕ" με αφετηρία το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, διαμέσου των κεντρικών λεωφόρων της πόλης.

>

Συμβουλευτική Φοιτητών 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Κτίριο Ιατρείου (κάτω από το Εστιατόριο)

28310-77982 / 77984


Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Κτίριο Ιατρείου (κάτω από το Εστιατόριο)

28310-77979 / 77982


rskf_AT_admin.uoc.gr


Η Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο εξυπηρετείται από τη γραμμή "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" με αφετηρία τον Κόμβο Αμαρίου, διαμέσου της κεντρικής λεωφόρου της πόλης.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επαλήθευση


Ωράριο λειτουργίας

Τα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών είναι ανοικτά για τους φοιτητές από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ., εκτός των καθιερωμένων αργιών.

Στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενδέχεται να υπάρξει τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας, η οποία ανακοινώνεται έγκαιρα.

Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου - H συναίνεσή σας

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Οποτεδήποτε υποβάλλετε στοιχεία μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη/γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.