Ενημερωτικά Φυλλάδια

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων για συνηθισμένα ακαδημαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από τα στελέχη και την Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου.

Tα φυλλάδια αυτά, παρότι είναι γραμμένα από ειδικούς ψυχικής υγείας, έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν αποσκοπούν στην παροχή διάγνωσης ή συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Για το περιεχόμενο των φυλλαδίων επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους.