ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Εάν είστε φοιτητής με οπτική αναπηρία, ακουστική αναπηρία, κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες, σας παρακαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που διενεργείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HEDforALL, με υπεύθυνο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος) και συμμετέχοντες από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία).

Στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή της χρήσης προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και συσκευών/λογισμικών υποστηρικτικής τεχνολογίας από τους φοιτητές με αναπηρία, καθώς και η καταγραφή των αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους φοιτητές με αναπηρία.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων της έρευνας.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας.

Σύνδεσμος για συμμετοχή των φοιτητών με οπτική αναπηρία

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_Y6ehTIyBmmrHmmBDY5qgo6yQyhglG0F70MgGKgQfoq18A/viewform?usp=sf_link

Σύνδεσμος για συμμετοχή των φοιτητών με ακουστική αναπηρία

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbAtrvShdZbwnhI_XLYR4g6lNkCQbp1EJbRHclJOURCix2pg/viewform?usp=sf_link

Σύνδεσμος για συμμετοχή των φοιτητών με κινητική αναπηρία

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN4WMlkX40fvpiHTqI7Nve7VYZZRXlxr-aFJb5sFOXkKzAVQ/viewform?usp=sf_link

Σύνδεσμος για συμμετοχή των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczSi5lpFZd2-47eiW5cIDqrVfUeBsVX7s6y3zUmTgdqtqyQ/viewform?usp=sf_link