Τεχνική χαλάρωσης για τη διαχείριση του στρες κατά την εξεταστική περίοδο

 ΡΕΘΥΜΝΟ
Νέα δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (ΣΚΦ) Ρεθύμνου με τίτλο: " Τεχνική χαλάρωσης για τη διαχείριση του στρες κατά την εξεταστική περίοδο" / Drop - In : Συμμετοχή χωρίς αίτηση.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μείωση της μυϊκής έντασης με σκοπό τη διαχείριση του στρες κατά την εξεταστική περίοδο και την υποβοήθηση με τη συγκέντρωση.

Η δράση θα λάβει χώρα κατά την εξεταστική περίοδο.

Θα είναι διάρκειας μίας (1) ώρας, με ημερομηνίες έναρξης  την Πέμπτη 25-5-2023 και τη Δευτέρα 29-5-2023 και λήξης τη Δευτέρα 12-6-2023 και Πέμπτη 15-6-2023 αντίστοιχα.    

Δυνατότητα συμμετοχής:  Δευτέρα στις 14:30 - 15:30 ή/και την Πέμπτη στις 12:30-13:30, κάθε εβδομάδα δια ζώσης στο χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα στο ΣΚΦ)

-- Αφίσα Τεχνικές Χαλάρωσης ρε μαη