Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιμετωπίζουν έντονα συναισθήματα και βιώματα. Είναι καλό να ξέρεις, ότι σε τέτοιες στιγμές, υπάρχουν εκπαιδευμένοι σύμβουλοι που περιμένουν για να σε ακούσουν και να σε βοηθήσουν.  

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης υπάρχει έμπειρο προσωπικό από ειδικούς που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών τηρεί αυστηρά τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής και έτσι μπορείς να συζητήσεις ελεύθερα και ανοικτά για ευαίσθητα και προσωπικά θέματα που σε απασχολούν.

 • Ατομική Συμβουλευτική

  Η ατομική συμβουλευτική είναι μια διαδικασία μεταξύ του συμβούλου ψυχικής υγείας και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτόν.

  Η  διαδικασία βασίζεται σε μια σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Ο γενικός στόχος της, είναι να δώσει στο άτομο ευκαιρίες να επεξεργαστεί θέματα που το απασχολούν με το σκοπό να ζήσει μια, κατά την κρίση του/της, πιο ικανοποιητική ζωή.

 • Ομαδική Συμβουλευτική

  Η ομαδική συμβουλευτική αφορά συναντήσεις πέντε ως δεκαπέντε ανθρώπων με ένα ή περισσότερους ειδικούς για να μιλήσουν γι αυτό που τους απασχολεί.

  Αυτή η αλληλεπίδραση δίνει μια ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να δοκιμάσουν μέσα σ' ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον καινούργιους τρόπους συμπεριφοράς και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους.

 • Στήριξη ΑμεΑ

  Τι εννοούμε λέγοντας ΑμεΑ;


  α) Άτομα πάσχοντα από σοβαρές ασθένειες
  Πρόκειται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5%.


  β) Άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
  Πρόκειται για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί από αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι πάσχουν από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία κλπ).

  γ) Άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες
  Πρόκειται για φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αντιμετωπίζουν μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

  Σκοπός του ΣΚΦ είναι να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες και απαιτήσεις των Φοιτητών με Αναπηρία/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως:

  • Η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
  • Η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στις γραπτές εξετάσεις καθώς και στο περιεχόμενο του διαδικτύου.
  • Η ενσωμάτωση και διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές δεξιότητες.
  • Η συνεργασία με διάφορους Φορείς και Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους.  
  • Υποστήριξη των νέων σπουδαστών στη μεταβατική περίοδο προσαρμογής τους στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Ενημέρωση και συνεργασία με υπεύθυνους των τμημάτων, της γραμματείες και τους διδάσκοντες για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Ενδυνάμωση της ταυτότητας τους και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξή τους σε τυχόν κοινωνικά και συναισθηματικά ζητήματα που τους απασχολούν, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο.

  Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η καλύτερη κατάρτιση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και η δυνατότητα να αποδώσουν αυτό που πραγματικά γνωρίζουν.

 • Υπηρεσίες Πρόληψης
 • Εθελοντική Δράση

  Είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχεις ελεύθερο χρόνο και θέλεις να προσφέρεις, να βοηθήσεις κάποιον που έχει ανάγκη, στην πόλη που φοιτάς, αλλά δεν ξέρεις πώς; Γίνε και συ εθελοντής φοιτητής!

  Τι είναι εθελοντής φοιτητής;
  Εθελοντής φοιτητής είναι όποιος προσφέρει όσο χρόνο εκείνος θέλει, το χρονικό διάστημα που εκείνος επιλέγει, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες σε κάποιο άτομο ή σε μια ομάδα ή σε μια οργάνωση εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας, χωρίς αμοιβή.

  Γιατί να γίνω εθελοντής;

  • Θέλω να προσφέρω στην κοινωνία
  • Θέλω να είμαι μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες
  • Θέλω να αισθανθώ χρήσιμος και απαραίτητος και γιατί όχι να διασκεδάσω
  • Θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες μου
  • Θέλω να αποκτήσω νέες δεξιότητες και εμπειρίες που θα μου φανούν χρήσιμες στη ζωή μου.

   

  Πού μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως εθελοντής φοιτητής;
  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών συνεργάζεται με κρατικούς φορείς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών παρέχει στους φοιτητές του ιδρύματος τη δυνατότητα να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην κοινωνική προσαρμογή ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού των πόλεων που φοιτούν. 

 • Άνώνυμες Αξιολογήσεις