Υπηρεσίες Εθελοντισμός - Βασικές Αρχές Εθελοντισμού

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό σε κάθε μορφή του συνοψίζονται στη συνέχεια:

  • Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.
  • Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη.
  • Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής.
  • Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
  • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων
  • Ο εθελοντισμός είναι ένα θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.
  • Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με το οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
  • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
  • Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.
  • Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών.

 

Πηγή: Εγχειρίδιο Εθελοντισμού "Μάθε, Δες, Δράσε" της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς