Ενημέρωση φοιτητών/τριων με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) του Παν/μιου Κρήτης

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.