Πρόσκληση: Προσφορά Εθελοντικής Βοήθειας σε Φοιτητή/τρια με Αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόσκληση: Προσφορά Εθελοντικής Βοήθειας σε Φοιτητή/τρια με Αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες*

Το ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης αναζητά εθελοντή/τρια φοιτητή/τρια που να είναι διαθέσιμος/η/ο να βοηθήσει ένα/μία φοιτητή/τρια με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις καθημερινές/ακαδημαϊκές του δραστηριότητες στο ΠΚ στο Ηράκλειο..
Ο ρόλος του/της εθελοντή/τριας θα είναι να παρέχει στήριξη και βοήθεια στο/στη φοιτητή/τρια με αναπηρία, ώστε να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Απαιτούμενα Προσόντα Εθελοντή:

  • Ευαισθησία και σεβασμός προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
  • Συνέπεια και αξιοπιστία

Καθήκοντα Εθελοντή:

  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των εξετάσεων
  • Βοήθεια στην πρόσβαση στις ακαδημαϊκές πηγές και το υλικό
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους αρμόδιους φοιτητικούς οργανισμούς για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα/συμπερίληψη/κοινωνικοποίηση
  • Συνοδεία του φοιτητή με αναπηρία στα μαθήματα και σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Ώρες απασχόλησης Εθελοντή: Οι ώρες απασχόλησης θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή με αναπηρία, το πρόγραμμα μαθημάτων του, αλλά και τις διαθέσιμες ώρες του εθελοντή.
[Η δέσμευση των εθελοντών διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους].

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμβολή σας στη δυνατότητα πλαισίωσης των φοιτητών με δυσκολίες.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Στήριξης Φοίτησης Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών στο Ηράκλειο

* α) Άτομα πάσχοντα από σοβαρές ασθένειες (Πρόκειται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5% (νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης [τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση], αισθητηριακές αναπηρίες ακοής [κωφοί, βαρήκοοι], κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα)

β) Άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Πρόκειται για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί από αναγνωρισμένα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (ή Κ.Ε.Σ.Υ., πρώην ΚΕΔΔΥ), Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πιστοποιημένα Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας για αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ψυχιατρικές γνωματεύσεις και  προσκομίζουν  ειδική  διαγνωστική  έκθεση  στην  οποία αναφέρεται η περιοχή δυσκολίας (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία κλπ)

γ)  Άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες (Πρόκειται για φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αντιμετωπίζουν μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει την παρακολούθηση του  προγράμματος  σπουδών  και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα [ΔΕΠ-Υ], διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες)

https://forms.gle/mwAhJugEJmteSfZW7