Βιωματικά Σεμινάρια χειμερινού εξαμήνου 2023 του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ηρακλείου

Βιωματικά σεμινάρια ΣΚΦ

http://news.uoc.gr/news/2023/24-10/Βιωματικά_σεμινάρια_ΣΚΦ1.png

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ενόψει του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, οργανώνει τις παρακάτω ομάδες για την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο:

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για κάθε ομάδα ξεχωριστά σχετικά με τις αιτήσεις και τις προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

1)«Προσαρμογή στις νέες ακαδημαϊκές και κοινωνικές προκλήσεις»

Διάρκεια: 1 συνάντηση

Ημερομηνία διεξαγωγής: 01/11

Συντονίστρια: Λυγερούδη Π.

2) «Από τη μοναξιά στην ευεργετική μοναχικότητα»

Διάρκεια: 4 συναντήσεις

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 07/11, 14/11, 21/11, 28/11

Συντονίστριες: Καπελλάκη Ρ., Παπαδάκη Δ.  

3) «Σχεδιασμός και Οργάνωση χρόνου»

Διάρκεια: 1 συνάντηση

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/11

Συντονίστρια: Λυγερούδη Π.

4) «Τεχνικές χαλάρωσης»

Διάρκεια: 3 συναντήσεις

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5/12, 8/12, 12/12

Συντονίστρια: Βλαστού Π. 

5) «Διαχείριση αναβλητικότητας»

Διάρκεια: 2 συναντήσεις

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6/12, 13/12

Συντονίστριες: Κυρικλάκη Α., Παπαδάκη Δ.