Καθοδήγηση Ομοτίμων (υποστήριξη 1ετών & 2ετών από πιο έμπειρους φοιτητές) : Νέο πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντισμού “HelpMate” στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Καθοδήγηση Ομοτίμων (υποστήριξη 1ετών & 2ετών από πιο έμπειρους φοιτητές) : Νέο πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντισμού “HelpMate” στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

Αφίσα Ανακοίνωσης Καθοδηγούμενων.jpg