Άγχος και εξεταστική: Χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης Μάιος 2022

Νέα δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (ΣΚΦ) με τίτλο: " Άγχος και εξεταστική : χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης ".

Το βιωματικό σεμινάριο θα είναι διάρκειας δύο (2) ωρών, με δυνατότητα συμμετοχής είτε τη Δευτέρα 23-5-22 στις 12:00 - 14:00 είτε την Τετάρτη 25-5-2022 στις 12:00-14:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα στο ΣΚΦ).

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο : https://docs.google.com/forms/d/1bAlm2UvlJ8tqnUJ-ltd4O--bntTW2za_PgfOayY_rXo/edit

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν

1) να αναγνωρίζουν τα σωματικά συμπτώματα του άγχους και να εντοπίζουν τον φαύλο κύκλο του άγχους

2) να οργανώνουν τον χρόνο τους αποτελεσματικά και

3) αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης άγχους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξεταστική.

αγχος και εξεταστική 23. 25.5