Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης

"Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης". Το βιωματικό σεμινάριο θα είναι διάρκειας 2 ωρών και οι συμμετέχοντες θα μάθουν 1) να αναγνωρίζουν τα σωματικά συμπτώματα του άγχους και να εντοπίζουν τον φαύλο κύκλο του άγχους, 2) να οργανώνουν τον χρόνο τους αποτελεσματικά και 3) αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης άγχους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξεταστική.

Επισυνάπτεται και η σχετική αφίσα. Δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/1WPl9GtsuejYRGoKRK6cdxYLYOmXBX8zPsIJy5wlDXPo/edit Αφίσα Σεμιναρίου 6