Η Φοιτητική ζωή στις ημέρες του Covid 19

Η ενημέρωση αποσκοπεί στη στήριξη και τη βοήθεια των φοιτητών μας τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις όσο και για τις αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία που επιφέρουν οι συνθήκες τις οποίες όλοι βιώνουμε.

Από τα μέλη  των Εργαστηρίων Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, Πειραματικής Ψυχολογίας, του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικών και Ψυχολογικών Προεκτάσεων της Πανδημίας COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ξεκινώντας το Πανεπιστήμιο....... Φοιτητική ζωή στις ημέρες του Covid 19