Ενημέρωση μόνο για τους φοιτητές του Ρεθύμνου (με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ))

Προς φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές αναγκες του Ρεθύμνου.

Η Διεκπεραίωση αιτημάτων των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ρεθύμνου θα γίνεται πλέον από το ΣΚΦ Ρεθύμνου & των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ηρακλείου θα γίνεται από το ΣΚΦ Ηρακλείου.

Η πρόσφατη στελέχωση του  Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου, δίνει τη δυνατότητα ανάληψης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα τμήματα του Π.Κ στο Ρέθυμνο.