Διεκπεραίωση αιτημάτων των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ρεθύμνου από το ΣΚΦ Ρεθύμνου & των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ηρακλείου από το ΣΚΦ Ηρακλείου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.