Πρόγραμμα WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών σε όλη τη χώρα με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, ώστε να ενισχυθούν και να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκ

Το Πρόγραμμα WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών σε όλη τη χώρα με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, ώστε να ενισχυθούν και να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.  Στο πλαίσιο του προγράμματος θα επιμορφωθούν φοιτήτριες, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσφέρουν ενδυνάμωση σε άλλες νέες γυναίκες.

 

Δείτε τη σχετική διεύθυνση εδώ