ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΦ

poster 2 23 page 0001

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ αφίσα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) είναι μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης που ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (166η / 24-05-2002). Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές. Επιπλέον, εφαρμόζει προγράμματα εθελοντικής δράσης φοιτητών.
Το Κέντρο λειτουργεί ως ανεξάρτητη δομή με 2 παραρτήματα (Ρέθυμνο & Ηράκλειο) παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών. Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες τηρείται αυστηρά το απόρρητο, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και σε προβλήματα προσαρμογής.
 Ομαδικές θεματικές παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη, προαγωγή και ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας.
 Βιωματικά σεμινάρια που εστιάζουν στην ψυχοεκπαίδευση και την ενδυνάμωση σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών για υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής τους φοίτησης
Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα skf.uoc.gr & στα τηλ. 2810-394885 (Ηράκλειο), 28310- 77979 (Ρέθυμνο).