Βιωματικό Σεμινάριο «Διαχείριση Αναβλητικότητας» (3 συναντήσεις)

Στα πλαίσια των δράσεων υποστήριξης των φοιτητών/φοιτητριών ενόψει της εξεταστικής περιόδου προσφέρονται τα παρακάτω:
 

2) Βιωματικό Σεμινάριο «Διαχείριση Αναβλητικότητας» (3 συναντήσεις)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Δευτέρα 15/05/23Τετάρτη 17/05/23Παρασκευή 19/05/23 και ώρα 10:30-12:00

Χώρος διεξαγωγής: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Ηρακλείου

Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 11/05/23 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/hTFcemZnGy8EtwxH6

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Συντονίστριες Ψυχολόγοι: Κυρικλάκη Α., Παπαδάκη Δ.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=603087088519456&set=a.456725746488925&__cft__[0]=AZWBvu_lWlZuq0mRb2MQtEFUumdDawA2s5-AbWieKqHwk4skDyfhx9Zs_UNFKx9OiFrPrvT9h-DYDcq8j2hk7Q75aSxDx-HI23eS0gWUL55w9_8cjFDURRhtUe7qJSRAxos&__tn__=EH-R