Γραμμή στήριξης

afgshkcvvx

sdfvfdsvxcf

bfdsbxbfgf

dbcfd

x