skip to main content
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
 • Συμβουλευτική Φοιτητών
 • Φοιτητές με Αναπηρία
 • Εθελοντισμός
 • Άμεση Βοήθεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πρόγραμμα WOMENTORS Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών

 

Διαχείριση κρίσης για τον κορωνοϊό COVID-19- Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης

 

Οδηγίες Υπουργείου Υγείας για Κορωνοϊό

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Παν/μιου Κρήτης στο Ηράκλειο, διοργανώνει ομάδα παρέμβασης για «Στρατηγικές μάθησης και οργάνωση μελέτης» σε φοιτητικό πληθυσμό.

Η ομάδα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 30. 10. 2019, και ώρα 12:00 για 4 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση (σταθερή ημέρα και ώρα), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (φοιτητικό Κέντρο, 1ος όροφος,  Παν/πολη Βουτών, Ηράκλειο).

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση   hskf@edu.uoc.gr   έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.


Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρησης Αγχους σε Φοιτητικό ΠληθυσμόΤο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για Eθελοντική Προσφορά Φοιτητών, την Τετάρτη 16.10.19 και ώρα 13¨00 στον Πολυχώρο -1ος όροφος Φοιτητικό Κέντρο ΗρακλείουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης με σκοπό την τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, περί προστασίας προσωπικού χαρακτήρα και μετά από τις κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Π.Κ., προτείνει τα αιτήματα των Φοιτητών/τριων με αναπηρία (ΦμεΑ) και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) που αντιμετωπίζουν μαθησιακές, σωματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες και έχουν ανάγκη κατάλληλης υποστήριξης για τη φοίτησή τους στοΠ.Κ, να απευθύνονται απευθείας προς το ΣΚΦ, χωρίς τη διαμεσολάβηση των Γραμματειών των Τμημάτων.

Η μέχρι τώρα διαδικασία περιελάμβανε τη διαμεσολάβηση των Γραμματειών των Τμημάτων.

Η πρόταση του ΣΚΦ είναι να κοινοποιηθεί σε όλους τους φοιτητές/τριες, έντυπα και ηλεκτρονικά το επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο Α1. Προς τούτο μπορούν να αξιοποιηθούν οι Γραμματείες των τμημάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες του Π.Κ.

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών/τριών του Π.Κ και η έγκαιρη διαχείριση των αιτημάτων τους. 

Με εκτίμηση,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκης Γιοβαζολιάς,                                          

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΚΦ

 

Η ομάδα στήριξης φοίτησης

ΣΚΦ Παν/μιου Κρήτης

Αρχοντάκη Αριάνα, Κοινωνιολόγος

Λυγερούδη Πέπη, Κοινωνική Λειτουργός

Μιχελή Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός


Έντυπο Α1

Ενημέρωση φοιτητών/τριων με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή  Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ)[1]

Το ΣΚΦ τηρεί αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου για οτιδήποτε αφορά τον ακαδημαϊκό κύκλο φοίτησης κάθε φοιτητή/τριας του Π.Κ ακολουθώντας το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Συγκεκριμένα, η στήριξη των ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ γίνεται σε συνεργασία με το ΣΚΦ, κατόπιν αιτήματος του φοιτητή/τριας και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 1. Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια επικοινωνεί με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της ομάδας στήριξης φοίτησης του ΣΚΦ τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hskf@edu.uoc.gr) για να ορίσει προσωπική συνάντηση, όπου θα γίνει η λήψη του Κοινωνικού Ιστορικού με στόχο να αποτυπώσει το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και να υποδείξει το αίτημα.

κ. Λυγερούδη Πέπη (2810-393653, καθημερινά 9:00 -14:00)

κ. Μιχελή Κατερίνα (2810-393654, Πέμπτη-Παρασκευή 9:00 -14:00)

 1. Κατά την πρώτη προσωπική συνάντηση, ο/η φοιτητής/τρια προσκομίζει, ιατρικές βεβαιώσεις, αξιολογήσεις και γνωματεύσεις που τον/την αφορούν.
 2. Στη  συνέχεια ένα από τα στελέχη της ομάδας στήριξης φοίτησης του ΣΚΦ,  σε επικοινωνία και συνεργασία με τον φοιτητή/τρια θα επιλέξουν εξατομικευμένους εναλλακτικούς τρόπους  εκπαιδευτικών διευκολύνσεων2 που δικαιούται.
 3. Με τη γραπτή συναίνεση του φοιτητή/τριας, αποστέλλεται επιστολή (ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά) προς τους διδάσκοντες και τον Προέδρο του Τμήματός του/της, όπου αναφέρονται οι ανάγκες και οι εξατομικευμένοι προτεινόμενοι τρόποι εκπαιδευτικών διευκολύνσεων. Η τελική απόφαση εφαρμογής ή όχι (καθώς και ο τρόπος εφαρμογής) των σχετικών προτάσεων, λαμβάνονται αποκλειστικά από το τμήμα και τους διδάσκοντες του εκάστοτε τμήματος, οι οποίοι ενημερώνουν το ΣΚΦ.
 4. Το αίτημα του/της φοιτητή/τριας για παροχή εκπαιδευτικών διευκολύνσεων ανανεώνεται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο φοιτητής/τρια οφείλει να ενημερώνει εντός των οριζόμενων προθεσμιών3 το ΣΚΦ για κάθε νέο αίτημά το, καθώς οι εκπαιδευτικές διευκολύνσεις ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο).

[1]

α) Άτομα πάσχοντα από σοβαρές ασθένειες  (Ν.3794/ΦΕΚ Α’/156/4-9-2009, Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Φ5/1449/Β3). Πρόκειται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5% (νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης [τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση], αισθητηριακές αναπηρίες ακοής [κωφοί, βαρήκοοι], κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα).

β) Άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Πρόκειται  για  φοιτητές  που  έχουν  αξιολογηθεί  από  αναγνωρισμένα  Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ. πρώην ΚΕΔΔΥ), Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Πιστοποιημένα Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας για αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ψυχιατρικές γνωματεύσεις και  προσκομίζουν  ειδική  διαγνωστική  έκθεση  στην  οποία αναφέρεται η περιοχή δυσκολίας (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία κλπ).

γ)  Άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες

Πρόκειται για φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αντιμετωπίζουν μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει την παρακολούθηση του  προγράμματος  σπουδών  και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα [ΔΕΠ-Υ], διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες).

 

 


2

 • Διευθέτηση εναλλακτικού τρόπου εξέτασης / αξιολόγησης (πολλαπλή επιλογή, ενδιάμεσες  εξετάσεις προόδου αντί μιας τελικής αξιολόγησης, προφορική εξέταση, μικτή εξέταση (γραπτά + συμπληρωματικά προφορικά)
 • Διευθέτηση χρόνου διεξαγωγής εξέτασης/αξιολόγησης
 • Διευθέτηση διάρκειας εξέτασης/αξιολόγησης
 • Διευθέτηση διάρκειας εξεταστικής περιόδου
 • Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό (ψηφιακή μορφή, μεγέθυνση, Braille κλπ)
 • Παροχή χρόνου προετοιμασίας (π.χ. 10-15 λεπτά πριν την εξέταση για εξοικείωση με τα θέματα πριν την εξέταση)
 • Χρήση  υποστηρικτικών  συσκευών  από  διδάσκοντες  στις  παραδόσεις / διαλέξεις  των μαθημάτων (π.χ. tablet, pc)
 • Χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων / διαλέξεων.
 • Διεξαγωγή μαθημάτων και εξετάσεων σε προσβάσιμους χώρους

 

3  

Υποβολή αιτήματος για το εαρινό εξάμηνο : έως 01 Απριλίου ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ και

Υποβολή αιτήματος για το χειμερινό εξάμηνο : έως 01 Δεκεμβρίου ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΦ για ΑμεΑ + ψυχολογική υποστήριξη

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) για τη στήριξη φοιτητών με αναπηρία/μαθησιακές δυσκολίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μεταφέρθηκε στο κτίριο του φοιτητικού κέντρου (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο). 
- Είσοδος από τις σκάλες αριστερά από την κεντρική πόρτα του εστιατορίου ή 
- Είσοδος με το ασανσέρ (μέσα από τη λέσχη του εστιατορίου).
Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τις :
Αριάνα Αρχοντάκη, Κοινωνιολόγος, τηλ. 2810-394880, ariana@uoc.gr 
Πέπη Λυγερούδη, Κοινωνική Λειτουργός, τηλ. 2810-393653, p.lygeroydi@uoc.gr
Κατερίνα ΜΙχελή, Κοινωνική Λειτουργός, τηλ.2810-393654, a.micheli@uoc.gr

Το ΣΚΦ για την ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών έχει μεταφερθεί στον ίδιο χώρο με τον παραπάνω

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τις :

Πόπη Βλαστού, Ψυχολόγος, τηλ. 2810-393652, k.vlastou@uoc.gr

Τέτα Διακάτου, Ψυχολόγος,  τηλ. 2810-393651, diacatou@edu.uoc.gr

Ράνια Καπελλάκη, Ψυχολόγος, τηλ. 2810-394886, kapellaki@edu.uoc.gr, 

Αννυ Κυρικλάκη, Ψυχολόγος, τηλ. 2810-394885, akyriklaki@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση του Άγχους των Εξετάσεων».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαίου 2019, και ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Φοιτητικό Κέντρο, 1Ος όροφος, Παν/πολη Βουτών, Ηράκλειο)

Όσοι φοιτητές- φοιτήτριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως και την Παρασκευή 9 Μαίου 2019.

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Παν/μιου Κρήτης στο Ηράκλειο, διοργανώνει ομάδα παρέμβασης για «Στρατηγικές μάθησης και οργάνωση μελέτης» σε φοιτητικό πληθυσμό".

  Η ομάδα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, και ώρα 12:00 για 4 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση (σταθερή ημέρα και ώρα), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (φοιτητικό Κέντρο, 1ος όροφος, Παν/πολη Βουτών, Ηράκλειο).

  Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.


  2019--ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΓΣΘ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ομάδα παρέμβασης για τη διαχείριση του άγχους σε φοιτητικό πληθυσμό.

  Η ομάδα θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στη 13.00 για 10 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση
  (σταθερή ημέρα και ώρα) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Φοιτητικό Κέντρο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου).

  Όσοι φοιτητές/-τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του ΠΚ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή οργανώνουν Ομάδα για την καλύτερη διαχείριση του άγχους.Η ομάδα θα ξεκινήσει την ΤΡίτη 6 Μαρτίου 2018, στις 13:00 για 10 συναντήσεις σε εδομαμαδιαία βάση. Αναλυτικές πληροφορίες θα δοθούν στην πρώτη συνάντηση. Οσοι φοιτητές ενδιαφέρονται θα πρέπει να έρθουν τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Φοιτητικού Κέντρου (1ος όροφος)