skip to main content
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
 • Συμβουλευτική Φοιτητών
 • Φοιτητές με Αναπηρία
 • Εθελοντισμός
 • Άμεση Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Οργάνωση και στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Άρθρο 1 Επιστημονική επιτροπή για το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών έχει η Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από πέντε καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Η επιτροπή ορίζεται κάθε δύο χρόνια από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι συμβουλευτικός, εισηγητικός και εποπτικός.

 Τα μέλη της επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής και τον Διευθυντή του Κέντρου. 

 Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή τουλάχιστον 2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και θέτει την ημερήσια διάταξη, ασκεί την συνολική εποπτεία της λειτουργίας του ΣΚΦ, συνεργάζεται με το Διευθυντή για την επίλυση προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου, συνεργάζεται με τις αρχές του Πανεπιστημίου για θέματα που αφορούν στο Κέντρο και τη λειτουργία του.

 Ο Διευθυντής αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία και  επίβλεψη των υπηρεσιών  του Κέντρου.  Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Κλινική, Συμβουλευτική ή Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και να έχει τουλάχιστον δυο έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας.

 Τα καθήκοντα του Διευθυντή είναι να:

 1. Εποπτεύει την επιστημονική εργασία των στελεχών του Κέντρου.
 2. Εισηγείται στην Επιτροπή για τα προγράμματα συνεχιζόμενης  μετεκπαίδευσης των στελεχών του Κέντρου.
 3. Αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το έργο των στελεχών παρέχοντας ταυτόχρονα επιστημονικές συμβουλές και οδηγίες.
 4. Προγραμματίζει μαζί με τα στελέχη τις δραστηριότητες του Κέντρου σε ετήσια βάση.
 5. Συντάσσει, μαζί με τα στελέχη, τον οικονομικό προγραμματισμό του Κέντρου.
 6. Προγραμματίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου και εισηγείται ανάλογα στην Επιτροπή.
 7. Φροντίζει από κοινού με τα στελέχη για την πληροφόρηση του πληθυσμού σχετικά με το παρεχόμενο έργο.
 8. Εποπτεύει την αρχειοθέτηση των περιστατικών.
 9. Ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για τη λειτουργία του Κέντρου αλλά και για ζητήματα που τυχόν προκύπτουν.

 Ο Διευθυντής δύναται να αναθέσει με έγγραφη δήλωσή του ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε μέλος ή μέλη του προσωπικού, προσωρινά και για ορισμένες ενέργειες

.

Επιστροφή στον κανονισμό λειτουργίας